• Çocuklara, Kadınlara, Doğaya, hayvanlara saygı duymak ve korumak.
 • T.C Anayasası ve bağlı kanunlara karşı gelmemek.
 • “Daisy Club” adını, imajını ve/veya imkânlarını kulüp amaçları dışında kullanmamak.
 • Kulüp eğitim ve toplantılarına mümkün olduğunca katılmak.
 • İnsanlar arasında din, dil, ırk, renk ayırımı yapmamak.
 • Kulübün sosyal mecralar üzerinde oluşturduğu proje, etkinlik, duyuru..vb tüm çağrılarına zamanında geri dönüş yapıp destek vermek.
 • Kulüp kararlarını kulüp dışındaki platformlarda hiçbir şekilde gündeme getirmemek. Herhangi bir fikir ayrılığı durumunda bunu öncelikle kulüp bünyesinde ve yetkili kurullar önünde gündeme getirmek.
 • Basın, sosyal mecralar ve şahıslarla kulüp bilgisi dışında, henüz dışarı açıklanmamış bilgilerin beyanında bulunmamak.
 • Siyasi bir görüşü ve/veya faaliyeti kulüp üyeleriyle konuşmamak, kulüp içine taşımamak.
 • T.C aleyhinde Ülkeyi ve Devleti küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
 • Eğitim, tatbikat ve/veya operasyon anında diğer kulüp/dernek üyeleri ile polemik yaratabilecek ve/veya küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
 • Kulüp içinde; bölücülük ve benzeri davranışlarda bulunmamak.
 • Uyumlu, uzlaşmacı ve hoşgörülü olmak.